Kahani Yo Prem Geetko - Prem Geet 2


Kahani Yo Prem Geetko - Prem Geet 2 Nepali Movie Song 2017 Ft. Pradeep Khadka, Aaslesha Thakuri
Aasusen Films Production Presents
New Nepali Movie: Prem Geet 2
In Cinemas 13 Shrawan, 2074/28th Julai 2017

Song's Title: || Kahani Yo Prem Geet Ko ||
Singer: Rohit John Kshetri, Shreya Sotang
Lyrics: Amrit Marahattha
Music: Kalyan Singh

Cast: Pradeep Khadka, Aaslesha Thakuri, Kailash Katuwal, Kabita Regmi, Sishir Bhandari, Kumar Karki, Mukta Babu Acharya, Shraddha Prasai
Singers: Indira Joshi, Rohit John Kshetri, Shreya Shotang, Pratap Das, Sagar Sansar Rai
Lyrics: Amrit Marhathha, Manisha Khadka, Rohit John Kshetri
Music: Kalyan Singh, Alish Karki, Rohit John Kshetri
Art Director: Bijay Rai

Post a Comment

Previous Post Next Post