JATRA | New Nepali Full Movie 2018 Ft. Bipin Karki, Rabindra Singh Baniya, Rabindra Jha


ATRA | New Nepali Full Movie 2018 Ft. Bipin Karki, Rabindra Singh Baniya, Rabindra Jha

Shatkon Arts Production Presents
Nepali Full Movie: JATRA

Writer/Director: Pradeep Bhattarai
Executive Producer: Rabindra Singh Baniya
Producers: Singe Lama, Yadav Paudel
Cast: Bipin Karki, Rabindra Singh Baniya, Rabindra Jha, Barsha Raut, Prechya Bajracharya, Prakash Ghimire, Praween Khatiwada, Kamalmani Nepal, Bhola Raj Sapkota, Nilkaji Shakya, Sajan Thapa Magar, Priyanka Jha, Suresh Karki, Safar Pokharel..

Post a Comment

Previous Post Next Post