PREM GEET 2 | FULL MOVIE | Pradeep Khadka & Aaslesha Thakuri


New Nepali Full Movie 2018/2075 - PREM GEET 2 | Pradeep Khadka & Aaslesha Thakuri

Aasusen Films Production Presents!
New Nepali Movie Prem Geet 2

Cast: Pradeep Khadka, Aaslesha Thakuri, Kailash Katuwal, Kabita Regmi, Sishir Bhandari, Kumar Karki, Mukta Babu Acharya, Shraddha Prasai
Singers: Indira Joshi, Rohit John Kshetri, Shreya Shotang, Pratap Das, Sagar Sansar Rai
Lyrics: Amrit Marhathha, Manisha Khadka, Rohit John Kshetri
Music: Kalyan Singh, Alish Karki, Rohit John Kshetri
Art Director: Bijay Rai
Costume Designer: Yubi Thapa
Motion Graphics: Vijay Bashyal
VFX: Shree Krishna Shrestha

Watch the Video Below...

Previous Post Next Post